Grains Heatmap

ZRU9
Rough Rice
+0.28%
ZMU9
Soybean Meal
-0.48%
ZWU9
Wheat
-0.54%
ZLU9
Soybean Oil
-0.63%
ZSU9
Soybeans
-0.67%
ZOU9
Oats
-1.04%
ZCU9
Corn
-1.31%

-1.31% 
                             
 +0.28%